Jela sa Korcule – Raštika na tabak

Jela sa Korcule – Raštika na tabak – Raštika na tabak je jedno divno korčulansko jelo, i ako nemate običaj …