Food for Soul

Hallah (hala) – pleteni jevrejski hljeb

Hallah (hala) – pleteni jevrejski hljeb koji se jede za sabat i praznike. Prema predanju, Bog je poslao halu Jevrejima (pala je s neba), za vrijeme egzodusa iz Egipta. Od dobivenog tijesta se prave dvije …