Hallah (hala) – pleteni jevrejski hljeb

Credit: porosolka Hallah (hala) – pleteni jevrejski hljeb koji se jede za sabat i praznike. Prema predanju, Bog je poslao …