Gačanski ušćipci

Gačanski ušćipci

Recept;

1 kila brašna
3-4 jaja
pol žlice soli
malo cukra
2 žlice stopljenog masla
malo germe
po potribi malo mljakoga mlika
1/2 kile masti za peć

Od svega toga se umisi testo, ali da ne bude ni premekano ni pretvrdo i dobro se isklofa mišajon i metne kisat na teplo. Kad se skisa jopet se isklofa mišajon i tako dvaputa.
U padeli se ugrije mast, mora je na dnu bit tako za edno dva prsta, žlicu treba zamočit u tu vruću mast, otkidat š njon testo i mećat u padelu sa vrućon mašćon.

Kad ušćipci pocrljenidu, pinjuron se okrenedu na drugu stranu, vadidu se u zdelu van i posipljedu cukron.
Ako se oće da ušćipci budedu finiji, onda se more peć na ulju i potrusit sa vanilij cukron.

Eto tako smo i mi danas  malo se zabavili  ušćipcima.

izvor net

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: